ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

0 comments
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း အယ္ဘားတားျပည္နယ္
အက္ဒမင္တန္ၿမိဳ႕၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၊ကေနဒါႏိုင္ငံ
Burmese Cultural Society of Alberta
Edmonton,AB
Canada

မဂၤလာပါအသင္းသူအသင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား

၂၀၁၁ခုမဂၤလာႏွစ္သစ္ႏွင့္အတူ၊ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္ရဲ႕ပထမအ ႀကိမ္၊ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႀကီးကို၂၀၁၁-ခု ဇႏၷဝါရီလ(၈)ရက္ေန႔မွာ၊ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးသြားေၾကာင္းမဂၤလာသတင္း ေကာင္းေပးလိုပါတယ္။
ဒီႏွစ္က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းေဝးရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေတာ့အစည္း အေဝးမွာေတြ႕ရိွရတဲ့အသင္းသူအသင္းသားမ်ားရဲ႕အသင္း၏ၿပီးခဲ့တဲ့တႏွစ္အ
တြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚစိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ အားရေက်နပ္မႈအျပင္ လာမည္ဲ့ႏွစ္မွာလည္း ပိုမိုၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆႏၵရိွေၾကာင္းေဖၚ ျပတဲ့တက္ၾကြတဲ့ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိျမင္ေတြ႕ရျခင္းပါဘဲ။

၂၀၀၈-ခုနိုဝင္ဘဘလ(၈)ရက္တြင္ ဤအသင္းႀကီးဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ဖို႔ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉-ခုဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္တြင္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊ အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္အျဖစ္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ရပ္တည္လာတဲ့ဤအသင္းႀကီးဟာ၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္အတြင္းမွာ
ေနထုိင္တဲ့ျမန္မာမ်ားအားလုံးရဲ႕ေန႕စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရတဲ့လူမႈကိစၥအဝဝတို႕ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို၊ျမန္မာမ်ားအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ကူညီျခင္း၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ျဖင့္ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားၿပီးေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေအာင္ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္အသင္းႀကီးအျဖစ္အသင္းသူအ သင္းသားမ်ားႏွင့္အတူဆက္လက္ရပ္တည္နိုင္ေအာင္အစြမ္းကုန္က်ဳိးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ႏွင့္လာမည့္ႏွစ္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖၚမည့္အေသးစိပ္အစီအစဥ္မ်ားကိုလဲ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားသိရိွေစရန္မၾကာခင္္ျဖန္႕ေဝေပးဖို႔စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

လာမည့္၂၀၁၁ ခု၊ဧၿပီလအတြင္းတြင္ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ရုိးရာသႀက္န္ပဲြ က်င္းပရန္စတင္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအသင္းဥကၠဌထံသို႔ေပးပို႕ပါရန္အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။


အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအားလုံးစိတ္ေရာကိုယ္ပါရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၿပီးေအာင္ ျမင္မႈမ်ားရရိွသည့္ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစလို႕ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ
ဖုန္း-၇၈၀ ၄၃၉ ၇၅၅၅
ေန႕စဲြ၊၂၀၁၁ခု၊ဇႏၷဝါရီလ(၁၅) ရက္

စံနမူနာယူထိုက္သည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)

0 comments
၂၀၁၀ ေပးဆပ္မႈမ်ား
ေက်ာ္သူ
ဇန္န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၁ 
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း (အခမဲ့) ကူညီေဖးမ ေပးဆပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 
နာေရးကူညီမႈ စုစုေပါင္း                                              ၁၄၃၈၄ ဦး
 ေဆးကုသ/ကူညီမႈ စုစုေပါင္း                                        ၃၄၇၂၂ ဦး
              ေသြးကူညီမႈ စုစုေပါင္း                                                 ၁၉၆ ပုလင္း

            ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစ၍ အပူခ်ိန္ဒီဂရီမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတို႔ရွိ ေရတြင္း/ကန္မ်ားခန္းေျခာက္ကာ ျမန္မာျပည္သူ/သားမ်ား ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္ ရွားပါးမႈဒဏ္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေဒသမ်ားရွိ ေရဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွလည္း မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသေရြ႕ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ေဒသခံ လူမႈေရးသမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရတိုလုပ္ငန္းအျဖစ္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနေသာ ေသာက္သံုးေရ တို႔ကို ေပးေ၀လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသလို ေရရွည္လုပ္ငန္းအျဖစ္လည္း အ၀ီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ ျခင္းႏွင့္  ေရေလွာင္အုတ္ကန္/ ေရကန္မ်ား တည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း မ်ားကိုလည္း “အမ်ားျပည္သူ အတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)”ဟု ကဗ်ည္းေရးထုိးၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီ၊ ပံ့ပိုးေဖးမ လွဴဒါန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။  

အေရးေပၚ ေသာက္သံုးေရေပးေ၀လွဴဒါန္းမႈ (ေရတို စီမံကိန္း)
Ø  ေက်းရြာေပါင္း                                                                 ၂၆ ရြာ
Ø  ေရဂါလံေပါင္း                                                            ၆၈၀၀၀ ဂါလံ
အ၀ီစိတြင္း/အုတ္ေရေလွာင္ကန္ တူးေဖာ္တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းမႈ (ေရရွည္ စီမံကိန္း)
Ø  အ၀ီစိေရတြင္းႏွင့္ အုတ္ေရေလွာင္ကန္စုစုေပါင္း                        ၃၀ တြင္း           

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား
Ø  သုခအလင္း စာၾကည့္တိုက္ (ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၃ ရက္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔
(စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္ အခ်ိန္ကာလ၌ စာအုပ္ေပါင္း ၁၀၀၀၊ ယခု အခ်ိန္ကာလတြင္ စာအုပ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္)
သုခအလင္း စာၾကည့္တိုက္တြင္ရွိေသာ စာအုပ္၊ စာေစာင္အခ်ိဳ႕အား ပညာဒါနအျဖစ္ (ျပည္ၿမိဳ႕၊ ရတနာမဥၨဴ ပရဟိတေဂဟာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ သခြတ္ပင္လယ္ေက်းရြာရွိ ပညာရတနာ စာၾကည့္တိုက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေမွာ္ကန္လမ္းရွိ COSMO POLITAN စာၾကည့္တိုက္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းေတာင္တန္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ တစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

    ဓါတ္မွန္ခန္း အေဆာက္အဦ (ဇြန္လ၊ ၁၉ ရက္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔
(တစ္ပါတ္လွ်င္ ၃ ရက္ - အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနေန႔မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရုိက္ကူး ေပးလွ်က္ရွိသည္။)
   လူနာနားေနေဆာင္ (ဇူလိုင္လ၊ ၁၇ ရက္) ေန႔တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ ေဆး၀ါး လာေရာက္ ကုသၾကေသာ လူနာမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာ နားေနရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ေဆးရံုသံုး လူနာကုတင္မ်ား၊ လက္တြန္းလွည္းထိုင္ခံုမ်ား၊ ခ်ိဳင္းေထာက္မ်ား၊ ေအာက္ဆီဂ်င္အိုးမ်ား၊ ေသြးမ်ားကို လိုအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္း၊ ငွါးရမ္းျခင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

    သုခအာဟာရ စားေသာက္ဆိုင္ (ၾသဂုတ္လ၊ ၂၉ ရက္) ေန႔တြင္ လုပ္အားေပး အသင္းသူ/သား မ်ား၊ လူနာမ်ား၊ လူနာရွင္မ်ား၊ အလွဴရွင္ဧည့္သည္မ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ သန္႔ရွင္းစြာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
    ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္အေဆာက္အဦ (စက္တင္ဘာလ၊ ၂၅ ရက္) ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့သည္။
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၀တ္ရြတ္အဖြဲ႔ (ၾသဂုတ္လ၊ ၁၈ ရက္) ေန႔မွ စတင္၍ နာေရး ပို႔ေဆာင္ရာ၌ သံေ၀ဂအလကၤာမ်ား ရြတ္ဆိုေသာ ၀တ္ရြတ္အဖြဲ႔ကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္း ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
နာေရးစ်ာပန အေဆာက္အဦ (ၾသဂုတ္လ၊ ၁၆ ရက္) ေန႔မွစတင္၍ အုတ္ျမစ္ခ် ေဆာက္လုပ္ခ ရာ ယင္းအေဆာက္အဦးတြင္ စ်ာပနပို႔ေဆာင္ေရးရံုးခန္း၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းရံုးခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္တကြ လူမႈေရးသင္တန္းမ်ား၊ ပညာေရးသင္တန္းမ်ားကုိ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္သည္။
မ်က္စိခြဲစိပ္ခန္း သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ လာေရာက္ကုသေနၾကေသာ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ မ်ားအား ခြဲစိပ္ကုသမႈလိုအပ္ပါက သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ခြဲစိပ္ကုသေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ခြဲစိပ္ကိရိယာမ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ မွာယူတင္သြင္းရာ၌ (၂) လ ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါ၍ ဧၿပီလ အတြင္းတြင္ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ခြဲစိပ္ကုသေပး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ား


       ပညာေရး
မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ကေလးမ်ားအတြက္လည္း အဂၤလိပ္စာ အေျခခံသင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပညာရည္ျမင့္တင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။
       ပန္းခ်ီသင္တန္း
လူႀကီး/လူငယ္ ပန္းခ်ီပညာရပ္ကို ၀ါသနာပါသူတို႔အတြက္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦး၀င္းၾကည္ ဦးစီး၍ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား လာေရာက္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။
       လူမႈေရးသင္တန္း
အသင္း၀င္ေလွ်ာက္ထားေသာ အသင္းသား/သူသစ္မ်ားအား အပါတ္စဥ္ နာေရး၊ ေဆးကူညီမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးတို႔အျပင္ ဓါတ္ပံုရိုက္သင္တန္းမ်ားပါ စာေတြ႔/လက္ေတြ႔ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သင္တန္း မ်ားႏွင့္ သဘာ၀သီးႏွံတို႔ျဖင့္ ေဖာ္စပ္ေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာရည္တို႔ ထုတ္လုပ္ပံု ထုတ္လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အခါအားေလွ်ာ္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်လွ်က္ရွိသည္။
       နာေရးပို႔ေဆာင္မႈ အလွဴ
မင္းလွၿမိဳ႕ နာေရးကူညီမႈအသင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ နာေရးကူုညီမႈအသင္း မ်ားမွ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသာ အလူမီနီယမ္အေခါင္းမ်ား၊ စတီးဗန္းမ်ားအျပင္ နာေရး လက္တြန္းလွည္းယာဥ္တို႔ကိုပါ အခါအားေလွ်ာ္စြာ လွဴဒါန္းဒါနျပဳခဲ့သည္။
          အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းစသည့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အ၀၀တို႔ကို ယခုကဲ့သို႔ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ကုသေဖးမမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း/ပ မွ သဒၵါတရား နည္းမ်ားမဆို လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေစတနာ ေမတၱာ ဂရုဏာ မုဒိတာ တို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လွဴဒါန္းမႈတို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ကူညီေဖးမ ကယ္တင္မႈမ်ားကို ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
          ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရးသားေပးပို႔ေသာ “၂၀၁၀ ေပးဆပ္မႈမ်ား” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစီးတြင္ ေအာက္ ေဖာ္ျပ ပါ အ၀ီစိတြင္း/အုတ္ေရေလွာင္ကန္ တူးေဖာ္တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းမႈ (ေရရွည္ စီမံကိန္း)အပိုင္းတြင္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္သာေရးသားခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါ၍ -
အ၀ီစိေရတြင္းႏွင့္ အုတ္ေရေလွာင္ကန္စုစုေပါင္း        ၃၀ တြင္း  တူးေဖာ္လွဴဒါန္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဆိုသည့္ စာေအာက္တြင္ ထပ္မံ၍ အ၀ီစိေရတြင္း/ အုတ္ေရကန္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာေဒသတို႔အား ျပန္လည္၍ တိုးထည့္ခ်င္ပါသည္။
အ၀ီစိတြင္းမ်ားႏွင့္ အုတ္ေရေလွာင္ကန္မ်ားတူးေဖာ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ -
ပဲခူးတိုင္း၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္ (ေက်းရြာ ၁၁ ရြာ)
ခနာေက်းရြာ၊ လက္ပံကုန္းေက်းရြာ၊ ေက်ာင္းတိုက္ေက်းရြာ၊ ျပည္ေတာ္သာေက်းရြာ၊ စက္ကုန္းေက်းရြာ၊ ေညာင္ပင္ကန္ေက်းရြာ၊ ခနီးေက်းရြာ၊ သေျပကန္ေက်းရြာ၊ ဇြဲကိုက္ေက်းရြာ၊ သျပဳေက်းရြာ၊ သခြတ္ကန္ေက်းရြာ
ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ခရိုင္၊ (ေက်းရြာ၊ ေနရာ ၁၂ နာရာ)
သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ - က်ဴေတာေက်းရြာ၊ ဇီးကုန္းေလးရြာ၊ သက္ကယ္ခ်င္းကုန္း
ပန္းေတာင္းနယ္ - မက်ည္းစုေက်းရြာ၊ ေရႊမုေ႒ာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
န၀ေဒးနယ္ေျမ - ေရႊေပါက္ပင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဆင္ေဂါင္းေက်းရြာ
ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ - ေခ်ာင္းကမ္းေလး
ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ - သီးကုန္းေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျပင္သာေက်းရြာ၊ ဖလံပင္ေက်းရြာ၊ ဆီဆံုေက်းရြာ
ရန္ကုန္တိုင္း (ေက်းရြာ၊ ေနရာ ၅ ေနရာ)
ဒလၿမိဳ႕နယ္ - ဓနိေတာေက်းရြာ၊ ေထာ္ေအာက္ေက်းရြာ
ဗညားဒလရပ္ကြက္ - မစိုးရိမ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စံျပေက်းရြာ၊ တံတားေခ်ာင္းေက်းရြာ
မေကြးတိုင္း၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ - ပင္ေဂြးခ်ိဳ ( ေက်းရြာ ၁ ရြာ)
ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလးေဒသ - ေရသာဘုရားက်ိန္းေက်ာင္း (ေနရာ ၁ ေနရာ)
စသည့္ ေက်းရြာတို႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) မွ အ၀ီစိေရတြင္း/ အုတ္ေရေလွာင္ကန္မ်ားသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္၊

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာက်င္းပ

0 comments
2011-01-05 (RFA-မွကူးယူတင္ျပသည္)
ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ကရင္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔က်င္းပရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းပြဲ တခုပါ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု AFP
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ဒီကေန႔ က်င္းပခဲ့ၿပီး စခန္းတြင္းက ဒုကၡသည္ေတြ၊ ျပင္ပဧည့္သည္ေတြ အပါအဝင္ လူ ၄ ေသာင္းေက်ာ္တက္ ေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေနာ္ေဒးေဒးဖုိးက RFA ကုိ ေျပာပါတယ္။
“အခုလုပ္တဲ့ပြဲကေတာ့ ခါတိုင္းပြဲထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ခမ္းနားတာေပါ့ေနာ္။ ပိုၿပီး ႀကီးက်ယ္တယ္၊ ၄ ေသာင္း၊ ၅ ေသာင္း ဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိမွာေပါ့။ အကုန္အက်လည္း ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားတယ္၊ ပိုၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဒီပြဲလုပ္တဲ့ သံုးညအတြင္းမွာေပါ့ေနာ္၊ ဘာမွ ျပႆနာ အခက္အခဲ လူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေတြလည္း မရွိဘူး၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေနာက္ေပါ့ေနာ္၊ ထိုင္း MY က ပလာကိုယ္တိုင္က လာၿပီးေတာ့ အားေပးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီ လံုျခံဳေရးဖက္မွာလည္း MY ေပါ့ေနာ္၊ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္ေပါ့၊ လံုျခံဳေရးပိုင္းမွာ။”
မယ္လွဒုကၡသည္စခန္းတြင္းက ေဘာလံုးကြင္းမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ကေန ၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္အတြင္း ကရင္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ျပသတဲ့ အစီအစဥ္၊ ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ စတိတ္႐ိႈး အစီအစဥ္ေတြလည္း ပါဝင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
မယ္လဒုကၡသည္စခန္းဟာ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္းေတြထဲမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္ ၅ေသာင္းနီးပါး ေနထုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကုိ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ကရင္နယ္ေျမေတြမွာ အခမ္းအနားေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ၊ ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္အဖဲြ႕ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမတခ်ိဳ႕မွာလည္း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါတယ္။
ကရင္မ်ိဳးသားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိေရးနဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကရင္ အမ်ိဳးသားထုအတြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖုိ႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းေတြ အခ်င္းခ်င္း အၾကားမွာလည္း စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔မွာ KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးက တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္္။
တခ်ိန္တည္းမွာလည္း ကရင္ႏွစ္ကူး မတုိင္မီ မေန႔ညက ဒီေကဘီေအ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ ဦးစီးတဲ့ ခဲြထြက္အဖဲြ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ဖလူႀကီး ေဒသဖက္မွာ စစ္အစိုးရနဲ႔ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ဦးေက်ာ္သူ ရဲ့ ၂၀၁၁ ႏွစ္သစ္မဂၤလာခြန္းဆက္စကား

0 comments
~ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ဦးေက်ာ္သူ ရဲ့ ၂၀၁၁ ႏွစ္သစ္မဂၤလာခြန္းဆက္စကား ~

မဂၤလာပါ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ မိသားစုမ်ားခင္ဗ်ား......
၂၀၁၁ခုႏွစ္ဟာမဂၤလာအေပါင္းနဲ ့ျပည့္စုံမယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ျပည့္စုံေအာင္လည္းကြ်န္ေတာ္တို ့အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားေနပါတယ္။
၂၀၁၀ခုႏွစ္ကကြ်န္ေတာ့္ကိုေပးလိုက္တဲ့ အင္အား၊ စြမ္းအားေတြျဖစ္ေသာျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ဆိုတဲ့...
မဟာအားေဆးတစ္ခြက္ကိုေသာက္သုံးျပီးသည့္အခ်ိန္ကာလမွအစျပဳျပီး
ကြ်န္ေတာ္ထပ္မံထပ္ဆင့္လူမွဳေရးအင္အားမ်ားေမြးဖြားေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါတယ္။
အဲဒီအင္အားေတြနဲ ့ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ေပးဆပ္မွဳ၊ေႏြးေထြးမွဳမ်ားကို 
ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ဘဲႏွင့္သယ္ပိုးထမ္းရြက္ေနသည္မွာယေန ့တိုင္ပါ။
ကြ်န္ေတာ္..အသက္ရွင္ေနသ၍ဆထက္တိုးျပီးအမ်ားျပည္သူအတြက္ေပးဆပ္သြားပါမယ္လို ့
ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္မိသားစုကိုဂတိေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ယခုကဲ့သို့မဟာအားေဆးတိုက္ေၾကြးခဲ့သည့္အတြက္လည္းမ်ားစြာေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏွလုံးသားတြင္ကဗၺည္းတင္ထားလ်က္ပါခင္ဗ်ား။
အားလုံး..အားလုံးေသာကမၻာ့ျပည္သူျပည္သားမ်ားျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားေသာက ကင္းေ၀းျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာၾကျပီး
ရန္သူမ်ဳီးငါးပါးဒဏ္မွကင္းေ၀းၾကကာလူ ့အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိၾကပါေစ......

- ေက်ာ္သူ
---------------------------- 
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)
အမွတ္ (၁၃/က)၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၅၈၁၃၆၃၊ ၅၈၀၁၃၃၊ ၀၉ ၈၆၄ ၀၂၂၀၊ ၀၉ ၈၅၀ ၁၆၅၆
----------------------------
သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း
၅၈၃၅၁၄

ေအာ္ရီဂြန္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဂုုဏ္ရည္မိတ္ေဆြမ်ား HIV/ AIDS လူနာမ်ားကူညီရန္ ေစ်းေရာင္းမည္

0 comments
ေအာ္ရီဂြန္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဂုုဏ္ရည္မိတ္ေဆြမ်ား HIV/ AIDS လူနာမ်ားကူညီရန္ ေစ်းေရာင္းမည္
မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂
ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀  
  ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ ေပါ့တ္လင္းျမိဳ႔ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ျမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုုင္ၾကသည့္ ျမန္မာမိသားစုုမ်ား စုုေပါင္းျပီး ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ HIV/AIDS လူနာမ်ားကိုု ကူညီမည့္ ရန္ပုုံေငြေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တခုုကိုု က်င္းပၾကရန္ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေအာ္ရီဂြန္လူငယ္မ်ားကြန္ရက္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဂုုဏ္ရည္မိတ္ေဆြမ်ား လက္တြဲၾကျပီး အဆိုုပါ ရန္ပုုံေငြ ေစ်းေရာင္းအလွဴပြဲေတာ္ကိုု ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပႏိုုင္ရန္ တိုုင္ပင္ညိွႏႈိင္းလ်က္ ရွိသည္ဟုု ဆိုုသည္။ (ဇန္န၀ါရီ ၂၃ တြင္ ဆန္ဖရန္ျပည္သူ႔ဂုုဏ္ရည္က ၂၀၁၁ အတြက္ အခမ္းအနားျဖင့္ ဆုုခ်ီးျမွင့္ႏိုုင္ရန္ ရန္ပုုံေငြေစ်းပြဲေတာ္ကိုု က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္)

   “က်ေနာ္တုုိ႔ဆီမွာ ျမန္မာ့အေရးစိတ္၀င္စားသူေတြ၊ လႈပ္ရွားသူမိဘေတြ၊ မိသားစုုေတြဆီက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက ျမန္မာျပည္အတြက္ စိတ္၀င္စားမႈေတြ၊ တက္ၾကြမႈေတြကိုု လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။ သူတိုု႔ရဲ့ သစ္ဆန္းတဲ့ အျမင္ေတြ၊ အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ အခုုလိုုမ်ဴိး ျမန္မာျပည္ရဲ့ လူမႈေရးလုုိအပ္ခ်က္ေတြကိုု ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ ေစတနာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရြက္လိုုတယ္။ ဒါကိုု က်ေနာ္တိုု႔ မ်ဴိးဆက္ေဟာင္းေတြက အားေပး ကူညီရမယ္။ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ သည္လိုု ျမင္ပါတယ္။”
        ဟုု ျပည္သူ႔ဂုုဏ္ရည္ ပိုု႔လင္းျမိဳ႔နယ္က လုုပ္အားေပးတာ၀န္ခံတဦးျဖစ္သူ ကိုုထြန္းထြန္းက မိုုးမခကိုု ေျပာျပသည္။
       ျပည္သူ႔ဂုုဏ္ရည္အဖြဲ႔၏ လုုပ္အားေပးမ်ားသည္ ၎တိုု႔ေနထိုုင္ရာျမိဳ႔နယ္မ်ား၏ ေဒသခံ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ၀ိုုင္း၀န္းကူညီ လုုပ္အားေပးျခင္း၊ ျမန္မာျပည္၏ အေရးေပၚလူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုုေငြအလွဴပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုု႔ကိုု ယခုု ႏွစ္ ၂၀၁၀ အတြင္း အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

Myanmar Celebrates Buddha Day on Kasone Full Moon