ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

0 comments
ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
ေရႊညဝါဆရာေတာ္ႀကီးသည္ကေနဒါနိုင္ငံၿမို႕ႀကီးမ်ားတြင္ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါအစီအစဥ္အတိုင္းသာသနာျပုတ 
ရားေဟာၾကားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းမဂ္လာသတင္းေကာင္းမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
၁။ဗန္ကူး ဘားျမိဳ ့တြင္ နို၀င္ဘာ လ ၃ ရက္ ေန ့ ၊
၂။ တိုရြန္တို ျမိဳ ့တြင္ နို၀င္ဘာ လ ၄ ရက္ ေန ့ နွင့္
၃။ ကယ္ကာရီ ၊ နွင္ ့ စစကားခ်ြမ္၀မ္ ျမိဳ ့ႀကီး မ်ား တြင္ ၁၀ ရက္ ၁၁ ရက္ 
တို ့တြင္ ့သာသနာ ျပုတရားလွည္ ့လည္ ေဟာေျပာ ျခင္း ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားနွင္ ့ေတြ ့ဆံု ေဆြး ေနြးျခင္းတို ့ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ ေႀကာင္း သိ ရပါသည္ ။ 
ေလးစားစြာျဖင့္
မင္းႀကီး(ဂ်ာမဏီ)
၂၀၁၂ခု-ေအာက္တိုဘာလ(၂၆)ရက္
မွတ္ခ်က္။
www.bsdo.ca မွကူူးယူေဖၚျပပါသည္။

Myanmar Celebrates Buddha Day on Kasone Full Moon