2016 Edmonton Heritage Festival

0 comments
မဂၤလာပါ
 
ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ကေနဒါနိုင္ငံ၊အက္ဒမင္တန္ၿမို႕က2016 Edmonton Heritage Festival ကိုလာမည့္စေန၊တနဂၤေႏြနဲ႕တနလၤာ 30th July,31 July,and 1 August 2016 တို႕မွာ ၃-ရက္ၾကာက်င္းပပါမည္၊အျပည့္အစုံသိနိုင္ ရန္ေအာက္ပါလင့္ကိုမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္၊ဦးသန္းေအာင္၂၈-၀၇-၂၀၁၆
bcsa
Dear all,
I am sharing the following link so that you do not miss the opportunity to enjoy seeing the different cultural shows and different kinds of tasty foods offered by 66 pavilions representing over 85 unique culture.Please visit the following link for details:

http://heritagefest.ca/
Sincerely,
U Than Aung
Burmese Cultural Society of Alberta (B C S A)
28 July 2016

ဥကၠဌ၊ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏ေရွ႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေၾကျငာခ်က္။

0 comments


အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအားလုံးႏွင့္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအာလုံး
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၊
အက္ဒမင္တန္ၿမို႕၊ကေနဒါနိုင္ငံ။
အေၾကာင္းအရာ၊ ဥကၠဌ၊ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏ေရွ႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေၾကျငာခ်က္။
ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္
မဂၤလာပါ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏အသင္းသူအသင္းသားမ်ားဟာ
ယၡဳႏွစ္၂၀၁၆ခုဇနၷဝါရီလမွစ၍အသင္း၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း၊မိမိတို႕တြင္ရိွတဲ့အားလပ္ခ်ိန္အပါအဝင္ ေငြအား၊ပစၥည္းအင္အားမ်ားကိုအတတ္နိုင္ ဆုံးအသုံးျပုၿပီး၊အသင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုစုေပါင္းႀကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားလည္းရခဲ့ဲ့တာကိုအသင္းဥကၠဌအေနျဖင့္အားရေၾကနပ္စြာေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္ကို၂၀၀၉ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္မွ စ၍ယေန႕အထိေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေအာင္စုေပါင္းႀကိုးပမ္းရျခင္းမွာလြယ္ကူေသာအလုပ္မဟုတ္ပါေၾကာင္းအထူးေဖၚျပလိုပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံဖြားဗမာအပါအဝင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး၊မည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္နိုင္ငံတကာအလယ္တြင္မ်က္နွာမငယ္ရသူမ်ား၊အ ေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးခံစားခြင့္ရတဲ့ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိုးတိုးတက္သူမ်ားျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္၊၂၀၀၈ခုႏွစ္ကစၿပီးသင့္ေတာ္တဲ့အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္ၿပီးမွ၊၂၀၀၉ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႕ တြင္ေအာင္ျမင္စြာဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့အသင္းျဖစ္ပါတယ္၊တနည္းအားျဖင့္ဤအသင္းသည္ကၽြန္ ေတာ္၏ (Brain Child) ဟုေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သလုိကၽြန္ေတာ္၏(Brain Child)ကိုသံေယာဇဥ္ရွိေသာ္ျငားလည္း၊ကၽြန္ေတာ္ဟာဥကၠဌရာထူးကိုတြယ္ကပ္မက္ေမာေနသူမဟုတ္ပါ၊ယၡဳလိုအသက္ႀကီးရင့္လာတဲ့အထိအဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ္လည္းပဲ၊တခ်ိန္တည္းတြင္အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလက္လႊဲတာဝန္ယူနိုင္မည့္ သူ၊အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္နိင္မည့္သူကိုႀကိုးစားရွာေဖြေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏၊ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး (Annual General Meeting)ကိုလာမည့္၂၀၁၇ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလတြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ ထားၿပီးျဖစ္ရာ၊အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအမ်ားစုကသင့္ေတာ္ သည္ဟုသတ္မွတ္ယုံၾကည္သူ(ဝါ)အသင္း၏ဥကၠဌရာထူးကိုလက္ခံနိုင္တဲ့အရည္အခ်င္း ျပည့္စုံသူတဦးကိုေရြးခ်ယ္ၾကဘို႕တိုက္တြန္းလိုပါတယ္၊ဥကၠဌအသစ္ကိုအမ်ားသေဘာတူေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္၊မိမိအေနျဖင့္ဥကၠဌရာထူးမွအနားယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတိအလင္း အသိေပးေၾကျႈငာလိုက္ပါတယ္၊
ခင္မင္ေလးစားလ ွ်က္
ဦးသန္းေအာင္
၂၅-၀၇-၂၀၁၆

BCSA's Donation for the victims of Fort MacMurray Wildfire

0 comments


Urgent request for donation for the victims of Fort MacMurray Wildfire

0 comments


Dear all Members & friends of BCSA,
Burmese Cultural Society of Alberta (B C S A) is urgently organizing to send donation to the victims of Fort McMurray Wildfire. We would like to request each and every one of you to send your contribution to the following contact persons:
1.  U Than Aung (BCSA President),
Tel:780 953 9877,Email:bcsapresident2009@gmail.com,
2.  Ko Kyaw Kyaw Thet (BCSA Treasurer),
Tel:780807 7537,Email:kyawthet.bcsa@gmail.com
------------------
Fort McMurray,Canada တြင္ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာမီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေနပါတယ္၊ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ားကျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖၚျပေနတာေၾကာင့္အားလုံးသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္လက္ေတြ႕ဒုကၡခံစားေနရတဲ့ျပည္သူမ်ားအားအုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ကူညီရန္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္အေနျဖင့္စီိစဥ္လွ်က္ရိွပါတယ္၊ကူညီလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံဆက္သြယ္ပါရန္အထူးေမတၱာရပ္ခံပါတယ္၊အက္ဒမင္တန္ျမို႕တြင္ေနၾကတဲ့ျမန္မာမ်ားအားလက္ဆင့္ကမ္းအသိေပးေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား။
 (၁)ဦးသန္းေအာင္-Tel:7809539877,Email:bcsapresident2009@gmail.com,
(၂)ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သက္,Tel:780 807 7537,Email:kyawthet.bcsa@gmail.com
Sincerely,
U Than Aung
President
Burmese Cultural Society of Alberta (BCSA)
7 May 2016


BCSA ByLaws 2009

0 comments


Myanmar Celebrates Buddha Day on Kasone Full Moon